Linia fierbinte pentru clienți - 14902

BUTONUL DE ALARMĂ

„Butonul de alarmă” – serviciul prestat  de OPP „DELTA FORŢA”, esenţa căruia constă în neutralizarea situaţiilor de alarmă, a atentatelor din afara obiectului, unde se instalează butonul de alarmă. Obiectivul de bază - asigurarea unui răspuns operaţional la situaţia alarmantă din cadrul obiectului.

„Butonul de alarmă”- reprezintă un dispozitiv tehnic, care este conectat la staţia de monitoring al OPP „DELTA FORŢA” prin radio sau telecomunicaţii.

În momentul presării butonului, operatorul staţiei de monitoring recepţionează semnalul privind situaţia alarmantă din cadrul obiectului şi trimite echipa de reacţionare rapidă. Echipa de reacţionare rapidă, care se deplasează către obiect în o perioadă de timp cît mai scurtă asigură soluţionare situaţiei create. 

Avantajul „Butonului de alarmă”:

  • Poate fi ca o opţiune suplimentară, care se instalează la obiecte, gratis.
  • Politica de tarife reprezintă una din politicile cele mai avantajoase şi este considerată cea mai eficientă în ceea ce priveşte pază a obiectelor;
  • Este cel mai potrivit  procedeu pentru un anumit tip de afaceri.