PAZA ARMATĂ SAU NEARMATĂ

Una din directivele prioritare ale activităţii  OPP “DELTA FORŢA” este paza diferitor obiecte si forme de proprietate, efectuată de persoane fizice din cadrul agenţiei. Avem o experienţă vastă şi prestăm un complex de măsuri de securizare a obiectelor cu statut staţionar, cum ar fi oficiile, magazinele, încăperile comerciale, depozitele, etc. Paza obiectelor e vazută de specialişti ca un  complex de măsuri de asigurare a unui proces de afaceri continuu în  cadrul obiectelor, paza vieţii si sănătăţii persanelor fizice, personalului, vizitatorilor şi păstrării valorilor materiale.  

Organizarea complexă a prestării serviciilor de paza a obiectelor include:

Măsuri iniţiale:

 • Efectuarea expertizei mărfurilor întru identificarea celor mai optime şi necesare sisteme de securitate pentru obiectul în cauză; 
 • Elaborarea conceptului de securitate,  iclusiv pregătirea recomandaţiilor privitor la securizarea obiectului; 
 • Formatarea sistemului necesar al documentaţiei de birou, care reglamentează regimul de control şi acces,  serviciului de securitate şi control asupra respectării cerinţelor  de securitate ale obiectului; 
 • Organizarea  sistemelor de securitate  a obiectului în conformitate cu cerinţele legislaţiei Republici Moldova.
 • Măsuri complimentare:
 • Efectuarea serviciului de securitate la obiect de către colaboratorii serviciului de pază cu utilizarea mijloacelor tehnice şi de comunicare, la fel şi a armelor de foc şi mijloacelor speciale (după necesitate);
 • Colectarea, procesarea,sistematizarea şi analiza informaţiilor  privind respectarea cerinţelor de securitate a obiectelor; 
 • Efectuarea controlului asupra îndeplinirii de către colaboratorii companiei a obligaţiunilor sale de serviciu; 
 • Nominalizarea reprezentantului OPP “DELTA FORŢA” (manager de însoţire a mărfurilor) pentru luarea deciziilor operative şi efective de soluţionare a problemelor curente.

PAZA EVENIMENTELOR CULTURALE ÎN MASĂ

Include o serie de măsuri pentru asigurarea ordinii publice, la manifestaţiile aglomerate.

Pentru aşa fel de servicii  Vă puteţi  adresa atunci când organizaţi diferite activităţi de mare amploare :

 • Cultural-sportive (meciuri , competiţii,  concerte); 
 • Politico-sociale (congresse, demonstraţii, mitinguri); 
 • De prezentare (iarmaroace, expoziţii, promotii cu reducere); 
 • Comerciale (întâlniri de afaceri, mese rotunde , recepţii); 
 • Alte măsuri de amploare (banchete, nunţi etc.).

SERVICII DE ÎNCASARE

OPP “DELTA FORŢA” oferă persoanelor fizice şi juridice servicii de incasare a mijloacelor băneşti  şi a celor de valoare.

 • Paza armată şi nearmată, escortarea persoanelor ce transportă mijloace băneşti sau de valoare;
 • Asigurarea cu automobil pentru escortare; 
 • Elaborarea analitică a traseului.

PAZA DE CORP

OPP “DELTA FORŢA”  oferă serviciul “Pază de corp”.  Paza de corp - una din directivele primordiale ale activităţii agenţiei noastre.

Regulile de bază de care ne conducem în relaţiile cu clientul sunt - operativitatea şi rapiditatea reacţionării la cele întâmplate, calitatea şi garanţia serviciilor de pază oferitea bordarea  individuală a fiecărui client. Protecţia vieţii şi sănătăţii clientului şi anturajului acestuia este prioritatea noastra.

ESCORTAREA

Vă oferim serviciile de pază şi garantăm securitatea  clienţilor de orice nivel, care se află în vizită in ţara noastră sau persoanelor VIP. Serviciul include  întâlnirea cu pază în aeroport de către colaboratorii agenţii noastre, asigurarea cu mijloacele de transport  corespunzătoare,asigurarea  deplasării oaspeţilor către întrevederile oficiale sau personale, atît in raza mun. Chişinău cît si pe intreg teritoriul  Moldovei.  Stabilirea căilor neprimejdioase  pentru deplasarea prin teritoriul  Republicii Moldova  a  oaspeţilor sau delegaţiilor, monitoringul, analiza  traseelor  solicitate de oaspeţi şi delegaţii; analiza situaţiei criminogene în hotelurile şi locurile de sosire a oaspeţilor(inclusiv locurile de odihnă) cu scopul de a reduce la minim riscul de atac social  împotriva persoanelor sus-menţionate.

În afară de serviciul  de pază, agenţia Delta Forţa  poate să-şi asume responsabilitatea pentru organizarea excursiilor prin locurile istorice şi culturale ale Republicii Moldova. De asemenea vă poate pune la dispoziţia Dvs. un  ghid sau  un  interpret.

PAZA ŞI ÎNSOŢIREA ÎNCĂRCĂTURILOR(MĂRFURILOR)

Însoţirea mărfurilor este efectuată de o echipă  mobilă specializată care deţin legitimaţie cu dreptul de păstrare si  purtarea armei de foc, mijloacelor speciale de securitate şi de comunicare.