PAZA ANTIFURT

Asigurarea serviciului de securitate a magazinelor, chioşcurilor, cafenelelor, încăperilor din cadrul sferei de deservire, astăzi, în perioada crizei economice, capătă o actualitate deosebită. Şomajul de dimensiuni enorme, reducerea salariilor, necesitatea de a achita creditele de consumatori şi cele de ipotecă, duc oamenii la săvârşirea delapidărilor şi furturilor. Numărul acestora, conform datelor MAI, este in continuă creştere.

În condiţiile create, pentru proprietari si manageri apare problema asigurării securităţii obiectului pe care îl administrează.

Angajarea paznicilor (luînd in consideraţie că in conformitate cu  programul de lucru acestea trebuie să fie nu mai puţini de trei sau patru persoane) deseori cazuri crează dezavantaje economice pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Mai mult ca atât, luînd in consideraţie şi factorul uman, apare pericolul că paznicul să fie atras de partea infractorului şi să devină complice la infracţiune,cazuri de acest gen deja  au fost înregistrate.

Proprietarilor şi conducătorilor  întreprinderilor micului business si businessul  mijlociu, celor ce activează în sfera comerţului, domeniul de prestare a serviciilor şi  personelor care au în posesia sa birouri de marime medie, compania noastră  va propune o alternativa - asigurarea securităţii de la pupitru a obiectului în care vă desfăşuraţi afacerea.

Avantajele securităţii de la pupitru in comparaţie cu un paznic angajat de Dvs.:

 • Economisirea mijloacelor financiare; 
 • Un nivel înalt de încredere; 
 • Profesionalismul este o garanţie
 • Răspunderea pentru bunurile materiale. 

Măsuri de bază :

 • Efectuarea expertizei mărfurilor întru identificarea celor mai optime şi necesare sisteme de securitate obiectului în cauză; 
 • Elaborarea conceptului de securitate, inclusiv pregătirea recomandaţiilor privitor la securizarea obiectului; 
 • Montarea sistemelor de securitate;
 • Lucrărilor de startare şi reglare a acestora; 
 • Organizarea  sistemelor de securitate  a obiectului în conformitate cu cerinţele legislaţiei Republici Moldova.

Măsuri complementare:

 • Efectuarea controlului asupra sistemelor de semnalizare anti-incendiare instalate; 
 • Deservirea oricăror sisteme de semnalizare anti-incendiu , instalate atît de OPP “DELTA FORŢA”, cît şi de oricare alte companii; 
 • Elaborarea regulamentelor, documentelor de îndrumare şi normelor privind deservirea, renovarea documentaţiei care a fost pierdută, a documentaţiei care nu corespunde realităţii sau completarea documentaţiei referitoare la sistemele date ce a fost elaborată anterior de alte companii;  
 • Efectuarea inspectărilor tehnice întru menţinerea capacităţilor lucrative ale semnalizării în procesul exploatării, prin efectuarea lucrărilor periodice de profilaxie planificată, dar în caz de necesitate neplanificată şi controlul asupra condiţiilor tehnice. 

PAZA APARTAMENTELOR

Una din directivele de bază ale securităţii obiectului de la pupitru ale OPP “DELTA FORŢA” este paza apartamentelor.

Avem câteva grupuri de reacţionare rapidă, care efectuează patrularea pe parcursul a 24 de ore. 

 • Specialiştii serviciului tehnic din cadrul OPP “DELTA FORŢA” fac raiduri la Clienţi şi după diagnosticarea apartamentelor, propun câteva versiuni de instalare a dispozitivelor pentru paza apartamentelor de la pupitru (numărul şi tipul  senzorilor, metoda de legătură şi senzorii de transmisie). 
 • După convenirea cu Clienţii asupra parametrilor  dispozitivelor pentru paza apartamentelor de la pupitru, în acesta se instalează echipamentul pentru asigurarea securităţii. 
 • Apartamentul se conectează la sistemul pupitrului centralizat de securitate. 
 • La apariţia unui sistem alarmant din cadrul obiectului, semnalizarea se transmite imediat într-un regim sonor  la telefonul mobil al stăpânului şi la pupitrul centralizat operaţional, unde persoana de serviciu recepţionează apelul detaliat privind caracterul alarmei şi trimite grupul de reacţionare rapidă la adresa în cauză. Concomitent, el cheamă patrula poliţiei (în caz de necesitate serviciul de avariere din cadrul SEL, Pompierii). 

Pentru transmiterea semnalelor, pot fi utilizate atât semnalele radio, cât si liniile telefonice. În afară de comunicările de alarmă, la staţia centralizată soseşte informăţia cu privire la capacitatea funcţională a componentelor echipamentului de securitate.

BUTONUL DE ALARMĂ

Butonul de alarmă  serviciu  furnizat de catre  OPP “DELTA FORŢA”, ce are drept  scop  neutralizarea situaţiilor anormale si alarmante la obiectele unde este instalat butonul de alarmă. Buton de panică este un dispozitiv tehnic care este conectat la o stație de monitorizare centrală de radio sau linii telefonice.

Când faceți clic pe buton, operatorul stației de monitorizare centrală primește un semnal despre situația alarmantă  și trimite o echipa de intervenţie rapidă. Echipa de intervenţie rapidă  ajunge la destinaţie in cel mai scurt interval de timp posibil şi asigură rezolvarea  de urgență a situatiei create.

Avantajele "Buton de alarmă":

 • Poate fi o opțiune adaugatoare  instalat la obiect, gratuit;
 • Politica  prețurilor este una dintre cele mai ieftine, dar eficiente metode de pază a  obiectelor;
 • Este opțiunea cea mai viabilă pentru un anumit tip de afacere.