Sistemul de securitate anti-incendiu este un complex de măsuri organizatorice şi mijloace tehnice direcţionate spre preîntâmpinarea incendiilor şi cauzarea prejudiciu in urma acestuia.

Sistemul de securitate anti-incendiu este un product finisat, el necesită o planificare migăloasă şi optimizare multilaterală. De regulă, sistemul de securitate anti-incendiu se proiectează şi se perfectează individual pentru fiecare obiect .

Obiectivele de bază ale sistemului de securitatea anti-incendiu: 

 • Identificarea locurilor unde au izbucnit incendiile şi e miros de fum; 
 • Anunţarea în termeni utili a oamenilor despre pericolul incendiului; 
 • Asigurarea cu tehnică pentru evacuarea oamenilor în caz de incendiu;
 • Determinarea locurilor de izbucnire şi răspândire incendiilor; 
 • Pornirea automată a dispozitivelor de stingere a incendiilor; 
 • Transmiterea semnalelor pentru furnizarea condiţiilor efective care vor împiedica răspândirea incendiilor ; 
 • Asigurarea emiterii semnalului de alarmă incendiară la pupitrul de pază incendiară. 

Activităţile de bază :

 • Efectuarea expertizei de definitivare a unui sistem de semnalizare anti-incendiu, mai optim şi necesar pentru obiectul în cauză; 
 • Elaborarea unui concept de securitate şi pregătirea recomandărilor tehnice privind securizarea obiectului; 
 • Montarea sistemului de semnalizare anti-incendiu; 
 • Lucrări asupra startării şi reglării sistemelor  instalate; 
 • Organizarea activităţii asupra sistemelor de securitate în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova. 

Activităţi complimentare:

 • Efectuarea controlului asupra sistemelor de semnalizare anti-incendiu instalate; 
 • Deservirea oricăror sisteme de semnalizare anti-incendiu, instalate atât de OPP “DELTA FORŢA”, cât şi de oricare alte companii; 
 • Elaborarea regulamentelor, documentelor de îndrumare şi normelor privind deservire, renovare a documentaţiei care a fost pierdută, a documentaţiei care nu corspunde realităţii sau completarea documentaţiei referitoare la sistemele date care au fost elaborate anterior de alte companii;  
 • Efectuarea inspectărilor tehnice întru menţinerea capacităţilor lucrative ale semnalizării în procesul exploatării prin efectuarea lucrărilor periodice de profilaxie planificată, dar în caz de necesitate neplanificată şi  controlul asupra condiţiilor tehnice. 

SISTEME DE EXTINCŢIE ALE INCENDIILOR

Sistemele de extincţie a incendiilor prevăd protecţia tuturor încăperilor împotriva incendiilor, avînd posibilitatea de a începe stingerea incendiului cu componente extinctoare cu trăsături specifice pîna la evacuarea oamenilor,lichidarea fumului,protecţia împotriva incendiilor a incăperilor cu destinaţie tehnologică, de asemenea anunţarea şi monitorizarea evacuării. Sistemul include în sine semnalizarea antiincendiară automatizată : fără de adresă, pseudo-adresă sau cu adresă, în dependenţă de specificul obiectului  în cauză. Se prevede posibilitatea de extincţie locală a incendiului, la fel şi a celui autonom dintr-o încăpere luată aparte.

Agenţia noastră efectuează proiectarea, montarea, startarea, reglarea şi  deservirea  dispozitivelor de stingere a incendiului (cu gaze, cu pulverizator sau sub formă de praf).

Sistemele de auto-extincţie a incendiului asigură:

 • Controlul permanent al temperaturii, existenţei fumului în încăperile aflate sub pază, depistarea sursei de izbucnire a incendiului la etapele iniţiale de răspîndire a acestuia; 
 • Emiterea avertizării de alarmă, semnalelor sonore şi de iluminare  de la pupitrul central de supraveghere şi la pupitrul centralizat de supraveghere al securităţii incendiare; 
 • Formatarea semnalelor de monitorizare printr un sistem de anunţare despre incendiu, aprinderea sistemului  de lichidare a fumului din zona de evacuare a oamenilor; 
 • Emiterea semnalelor de la sistemele cu caracter tehnologic, electro-tehnic şi alte dispozitive de inginerie; 
 • Aprovizionarea cu substanţe de stingere a incendiilor  şi  stingerea reuşită a incendiilor.