PROIECTAREA ŞI MONTAREA SISTEMELOR COMPLEXE DE SECURITATE,  MIJLOACELOR TEHNICE DE SECURITATE  ŞI SISTEMULUI DE EXTINCŢIE A INCENDIILOR

În prezent, cea mai importantă componentă a desfăşurării unei afaceri este securitatea acesteia. Funcţionarea normală şi cu succes a companiei este de neconceput fără de utilizarea sistemelor de securitate de diverse nivele 

Camerele de urmărire, senzorii mobili şi alte mijloace specializate de securitate sunt direcţionate la atingerea scopului cel mai principal al unei companii moderne – securitatea angajaţilor acesteia şi a bunurilor materiale.

În componenţa OPP “DELTA FORŢA”  intră  subdiviziunea de proiectare şi montare, care deţin toate licenţele necesare pentru efectuarea proiectărilor, montărilor, lucrărilor de startare şi reglare a sistemelor de securitate de diverse nivele de complexitate:

 • Sistemele de securitate integrate, care includ securitatea de la pupitru, sistemul de control  şi monitoring al accesului, sistemul de securitate video, sistemul de înştiinţare în caz de alarmă; 
 • Sistemului de monitoring cât  a unui singur obiect, cât şi a unui grup de obiecte la distanţă, care permit efectuarea controlului asupra diverselor parametri din cadrul obiectelor;
 • Sistemul de securitate video de diferite configuraţii (de la vizorul uşii, până la sisteme complicate de securitate din cadrul obiectelor de importanţă majoră); 
 • Semnalizare de securitate şi cea anti-incendiu de diverse nivele de complexitate; 
 • Sisteme de control şi monitoring al accesului, interfoane; 
 • Sisteme de autoextincţie a incendiilor; 
 • Reţele locale computerizate; 
 • Diverse sisteme de comunicare -radio, telefonie, sisteme de abonare de tip închis, sisteme pentru difuzare; 

Montarea sistemelor de securitate permite  optimizarea fiecărui dispozitiv în parte şi a sistemului sistemului în integritate, cu condiţia ca acestea au fost proiectate în prealabil.

Proiectarea sistemelor de securitate presupun elaborarea unui proiect individual al sistemului de securitate în corespundere cu arhitectura clădirii şi condiţiile clientului. La această etapă se efectuează analiza gradului de vulnerabilitate a obiectelor, care intră în teritoriul aflat sub pază , elaborarea conceptului de securitate  al întreprinderii şi selectarea setului individual de  mijloace tehnice de securitate, care corespunde conceptului de securitate al companiei.

Organizarea complexului de servicii privitor la proiectarea şi montarea sistemelor de securitate include în sine următoarele:

Măsuri de bază :

 • Efectuarea expertizei mărfurilor întru identificarea celor mai optime şi necesare sisteme de securitate obiectului în cauză; 
 • Elaborarea conceptului de securitate,  iclusiv pregătirea recomandaţiilor privitor la securizarea obiectului; 
 • Formatarea sistemului necesar al documentaţiei de birou, care reglementează regimul de control şi acces,  serviciului de securitate şi control asupra respectării cerinţelor  de securitate ale obiectului; 
 • Montarea sistemelor de securitate şi a lucrărilor de startare şi reglare a acestora; 
 • Organizarea  sistemelor de securitate  a obiectului în conformitate cu cerinţele legislaţiei Republici Moldova. 

Măsuri complementare:

 • Efectuarea controlului asupra sistemelor de securitate instalate; 
 • Deservirea oricăror sisteme de securitate, instalate cât de OPP “DELTA FORŢA” , cât şi de oricare alte  companii;
 • Elaborarea regulamentelor, documentelor de îndrumare şi normelor privind deservire, renovarea documentaţiei care a fost pierdută,a documentaţiei care nu corspunde realităţii sau completarea documentaţiei referitoare la sistemele date care a fost elaborată anterior de alte companii;  
 • Efectuarea inspectărilor tehnice întru menţinerea capacităţilor lucrative ale semnalizării în procesul exploatării prin efectuarea lucrărilor periodice de profilaxie planificată, dar în caz de necesitate neplanificată şi  controlul asupra condiţiilor tehnice.