PAZA ŞI ÎNSOŢIREA MĂRFURILOR 

În cadrul OPP “DELTA FORŢA”, serviciul de însoţirea mărfurilor se efectuează de o echipă specializată mobilă de colaboratori, care sunt deţinători ai licenţelor necesare la purtarea armei de foc, mijloace speciale de securitate şi de comunicare. Specialiştii agenţiei au o experienţă fructuoasă la asigurarea securităţii mijloacelor de transport în timp ce acestea efectuează transportările de mărfuri, de tip standard, la fel, la însoţirea mărfurilor de tonaj mic, având o pregătire excelentă la utilizarea armei de foc pentru asigurarea serviciului de pază de o calitate ireproşabilă. 

Paza poate fi asigurată prin însoţirea directă a mărfurilor sau prin urmărirea lor din  alt mijloc de transport. Însoţirea mărfurilor are loc conform sistemului de predare a acestora „din mână în mână”, care asigură un înalt grad de securizare a mărfurilor şi necesită cheltuieli minime din partea clientului.

Activităţile de bază pentru însoţirea mărfurilor  : 

  • Efectuarea expertizei mărfurilor întru identificarea celor mai optime şi necesare măsuri de securitate în timpul transportărilor; 
  • Formatarea sistemului necesar pentru elaborarea documentaţiei de birou, care reglamentează serviciul de securitate la efectuarea transportărilor de marfă;   
  • Organizarea lucrului de securizare la transportarea mărfurilor în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova. 

Activităţi complimentare pentru însoţirea mărfurilor:  

  • Efectuarea serviciului de securitate la efectuarea transportărilor de marfă de către colaboratorii serviciului de pază cu utilizarea mijloacelor de comunicare, la fel şi a armelor de foc şi mijloacelor speciale (după necesitate)  
  • Colectarea, procesarea, sistematizarea şi analiza informaţiei privind respectarea cerinţelor de securitate la transportarea mărfurilor; 
  • Nominalizarea reprezentantului OPP “DELTA FORŢA” (manager de însoţire a mărfurilor) pentru luarea deciziilor operative şi efective de soluţionare a problemelor curente.