SUPRAVEGHEREA VIDEO

Sistemul de supraveghere video permite creştere esenţială a eficacităţii serviciilor de pază. Utilizarea sistemului de supraveghere video permite controlul zonelor obiectului de pe ecranul monitorului, evaluând care este gradul pericolului în cazul apariţiei unei situaţii imprevizibile din afară, la fel, dă posibilitatea de a efectua înregistrarea imaginii pe suportul electronic. Agenţia noastră efectuează următoarele etape de elaborare şi instalare a sistemelor de supraveghere video:

 1. Cercetarea obiectelui şi identificarea   zonelor care necesită a fi sub controlul de supraveghere video.
 2. Identificarea funcţională numerică a componentelor de echipament utilizat pentru  sistemul de supraveghere video ( tipul camerei de supraveghere video, numărul acestora, etc.) şi locul instalării camerei.
 3. Instalarea sistemului de supraveghere video. Montarea echipamentului, fixarea sistemului de supraveghere video , lucrările de reparaţie, deservirea cu garanţie şi după expirarea termenului acesteia. 

Utilizarea sistemului de supraveghere video permite soluţionarea următoarelor probleme:

 1. Utilizarea sistemului de supraveghere video sub aspect demonstrativ în sălile comerciale şi cele de expoziţie, în locurile de păstrare a valorilor materiale - acţionează drept factor de avertizare. 
 2. Utilizarea sistemului de supraveghere video ascuns, îi dă posibilitatea managerului să efectueze controlul asupra angajaţilor săi. 
 3. Imaginea înregistrată permite recepţionarea materialului documental vis-a-vis de cele ce se întâmplă la moment, pentru efectuarea unei analize ulterioare. 

La montarea sistemului de supraveghere video des se întrebuinţează:

 • camere de supraveghere video cu carcas şi fără de carcas; 
 • camere de supraveghere video cu imaginea alb-negru şi colorată; 
 • camere de supraveghere video cu o sensibilitatea sporită şi  obişnuită; 
 • camere de supraveghere video cu o calitate sporită şi  obişnuită  ; 
 • camere de supraveghere video pentru supravegherea internă şi externă; 
 • camere de supraveghere video pentru supravegherea ascunsă. 

Aplicarea sistemului tehnic computerizat permite  satisfacerea  aproape a tuturor cerinţelor clientului. Coordonatorilor nucleului acestor sisteme sunt programele  manageriale video, care permit implementarea funcţiilor a diferitor dispozitive de prelucrare a semnalelor video, identificarea scenariului de reacţionare a sistemei la comunicarea de alarma. Posibiliăţile funcţionale şi eficienţa sistemului computerizat de supraveghere video se manisfestă în cea mai bună masură  la organizarea cu ajutorul acestora  a sistemelor integrate de securitate.

Sistemele integrate de securitate nu necesită intervenţia factorului uman la deservire acestea pot fi complimentate cu programe software pentru stocarea imaginii în cataloagele arhivelor, care asigură accesul rapid la  informaţia necesară şi simpla integrare a acesteia cu alte sisteme de securitate.

Datele sistemului  posedă urmatoarele posibilităţi:

 • Supravegherea şi inregistrarea video în termeni reali ; 
 • Procesarea, înregistrarea şi păstrarea informaţiei; 
 • Înregistrarea sincronică a sunetului; 
 • Diferenţierea  şi monitorizarea accesului; 
 • Lucrul  în reţea şi accesul la distanţă; 
 • Monitoringul dispozitivelor externe; 
 • Detectoarele mobile ş.a.

Sistemul de supraveghere video corect construit permite în termeni utili să estimeze situaţia de la obiect, reduce timpul de reacţionare în situaţiile extremale şi asigură luarea în grabă a unor măsuri binevenite de apărare în cazul apariţiei asaltului. Sistemul de supraveghere video sporeşte eficienţa acţiunilor serviciului de securitate şi astfel,  cu certitudine reduce prejudiciile care pot fi cauzate la minimum.

Există multiple sisteme de supraveghere video: 

Sistemul de supraveghere video cu identificarea persoanelor prevăzută pentru funcţionarea în locurile aglomerate cu oameni şi în cadrul obiectelor , unde este important de a stabili personalitatea individumului. Sistemul de stabilire a personalităţii după imaginea omului, scanează şi reţine în memorie faţa celor care se află în zona unde este instalată camera de supraveghere video, după acerasta efectuiază analiza imaginii,comparând-o cu cea din bazele de date şi o recunoaşte la cel mai înalt grad de exactitate. Totodată, are posibilitatea de semnalizare în cazul unor acţiuni concrete (de exemplu, la corespunderea feţei cu faţa analogică din bazele de date a infractorilor daţi în căutare). 

Pentru securizarea mai efectiva a teritoriului, este necesar ca sistemul nu numai să supravegheze teritoriul ,dar şi să reactioneze la acţiunile ce se desfăşoară la moment.

Sistemul de supraveghere video pentru centrele comerciale

În centrele comerciale camera de supraveghere video poate fi  conectată cu  aparatul de casă şi control. Asemenea sistem de video digital fixează momentul achitării mărfii , astfel, informaţia textului de pe bonul de plata concomitent se inregistrează pe imaginea video. Pentru a atrage atenţia cu culori diferite pe display se pronunţă „operaţii suspecte” (returnarea mărfei, anularea bonului de plată). Totodată, este posibilitate de a controla concomitent cîteva case de aparat aflate într-o reţea. Astfel, puteţi obţine informaţie detaliată privind toate acţiunile la casa de aparat şi să depistaţi infracţiunile şi fraudele.

Sistemul de supraveghere video cu identificarea numărului de înmatriculare a automobilelor.

Aceste sisteme sunt prevăzute pentru controlul asupra mijloacelor de transport care trec prin teritoriul diferitor obiecte aflate sub protecţie. De asemenea,  aceste sisteme sunt utilizate la găsirea automobilelor furate. Sistemul creează baza de date a tuturor mijloacelor de transport, care traversează zona de control, inclusiv,  numărul, data, ora înregistrării şi punctul de destinaţie a fiecărui automobil. În momentul mişcării  automobilului pe drumul din zona  unde este instalată camera  de supraveghere video, arе loc în mod automat identificarea numărului de înmatriculare a acesteia. Derulează înregistrarea înformaţiei în registru şi se efectuează controlul asupra corespunderii informaţiei cu cea stocată în baza de date.

Aşa-numitul „Tandrul Spionaj” asupra personalului

Sub-sistemele integrate ale securităţii interne sunt modulii monitoringului încăperilor de serviciu ale companiei şi a convorbirilor telefonice. Datele sub-sistemului includ în sine mijloacele video-conrolului camuflat, controlul acustic a mediului şi reţelelor telefonice.

Pentru supraveghere video internă echivalent camerelor de revizuire video se utilizează camerele care au obiectivul  cu unghiul de vedere îngust de o claritate înaltă şi permit fixarea conţinutului textelor de birou, reacţionarea psihologică a personalului şi a partenerului la momentul convorbirilor etc. Pentru astfel de monitoring, de obicei, camera se instalează în mod camuflat în obiectele interierului — senzori ai semnalelor de securitate, tablouri,ceasuri de perete.

Controlul acustic,de regulă, se efectuează cu ajutorul microfoanelor de asemenea camuflate. Destul de des pentru ascultarea convorbirilor din încăpere se întrebuinţează oportunităţile aparatele moderne de telefoane cu speakerphone. Pentru a fi mai bine desluşită convorbirea în încăperi se instalează unul sau mai multe microfoane cu filtre rejectorii.

Monitoringul convorbirilor telefonice, la fel , comunicările prin fax, se efectueaza cu ajutorul echipamentului, selectat în dependenţă de tipul de ATS, orăşenesc şi de birou, ce utilizează diverse tipuri de conexiuni protocolare , iar uneori de tip închis. Ascultarea convorbirilor poate fi efectuată în diverse feluri de regimuri în dependenţă de oportunităţile sistemului: prin culegerea anumitor numere de telefon (spre exemplu, companiile ce concurează între ele sau clienţii VIP), prin rostirea anumitor cuvinte. Trebuie de notat importanţa , ca sistemul utilizat să aibă şi capacitatea de înrеgistrare , arhivare, căutare şi analiză a informaţiei sonore.

Sub-sistemele securităţii interne, în cea mai mare parte, se întrebuinţează pentru controlul loial al personalului companiei.  Ţinând cont de aceasta, utilizarea datelor înafara de faptul că poartă un caracter etic, au şi un caracter integru juridic, care constă în statutul legal al controlului de acest tip. De regulă, ambele probleme se soluţionează momentan: la angajarea în serviciu, fiecare din noii colaboratori semnează contractul de muncă, în care este stipulat, că compania este în drept să efectueze astfel de controale audio şi video la locul de lucru şi în timpul programului de lucru.

De obicei, solicitanţii nu au obiecţii deosebite, dar după o perioadă de timp el se deprinde cu faptul, că el în permanenţă poate fi sub urmărire şi momentul menţionat încetează acţiunea sa în calitate de factor psihologico-traumatizant. Dar totuşi, în orice caz toate  nuanţele  utilizării controlului informaţional intern necesită o consultare prealabilă cu juristul.