OOP „DELTA FORŢA” este o comunitate de profesionişti, care posedă o vastă experienţa de lucru. Noi avem o atitudine exigentă  faţă de selectarea personalului. Toţi angajaţii posedă capacităţi  fizice şi intelectuale excelente.

  1. Energia şi comunicabilitatea - atributele adiţionale ce-i caracterizeaza pe specialiştii noştri. Noi avem grijă ca in procesul de munca, aceştia nu doar să-şi menţină calificarea, ci să obţină noi aptitudini. Iar pentru realizarea acestui  obiectiv organizăm cu regularitate training-uri şi competiţii. Efectivul nostru este instructat de cei mai buni specialişti ai MAI şi Serviciilor Secrete.
  2. Tarifele serviciilor noastre sînt mai mici decît ratele medii pe piaţă serviciilor de securitate. Am reuşit să atingem acest ţel prin extinderea directivelor de activitate.
  3. Tratăm orice problemă, utilizînd un complex de activităţi concrete pentru fiecare client in parte. La etapa iniţială a discuţiei cu clienţii identificăm care le sunt cerinţele,cu atenţie sesizăm doleanţele acestora, iar ca rezultat aceştia devin clienţii noştri permanenţi. 
  4. Noi garantăm confidenţialitate totală privitor la datele recepţionate în procesul conlucrărilor. Suntem extrem de corecţi în chestiunile de etică profesională şi nu permitem colaboratorilor să distrugă imaginea agenţiei. Mai mult ca atât, noi structurăm activitatea noastră în aşa mod ca colaboratorii antrenaţi în deservirea unui obiect concret, să obţină doar informaţia necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu. Plus la acestea, sistemul multi-level permite accesul la datele primite de la client şi contribuie la consolidarea măsurilor de respectare a confidenţialităţii. În procesul de prestare a serviciilor noastre, excludem orice posibilitate a abuzului de putere.
  5. Toţi colaboratorii noştri, în limita competenţelor profesionale, posedă mînuirea diverselor feluri de arme şi a altor mijloace de specialitate. Iar pentru instruirea mai avansată a acestora organizăm în permanenţă training-uri şi studii de antrenare la tragerea din arme de foc. Dotarea tehnică a agenţiei este la un nivel înalt.

Noi vă oferim servicii de  o calitate ireproşabilă şi vă satisfacem  orice  doleanţă. Calitatea deservirii agenţiei noastre este la un nivel înalt şi acest fapt este confirmat prin numeroasele sugestii pozitive ce parvin din partea clienţilor noştri.